top of page

OFERTA

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

 

Z indywidualnej konsultacji psychologicznej może skorzystać każdy, kto ma poczucie, że potrzebuje porozmawiać o swojej aktualnej sytuacji życiowej – rodzinnej, zawodowej lub emocjonalnej. Jest to pierwszy krok do tego, aby rozpoznać z jakimi problemami się zmagamy i zacząć szukać rozwiązania.

KONSULTACJE DLA RODZICÓW/PEDAGOGÓW

Konsultacje te skierowane są do osób, które potrzebują porozmawiać o sytuacji dziecka, omówić niepokojące symptomy, zastanowić się nad planem działania. Głównym ich celem jest stworzenie planu działania w taki sposób, aby jak najlepiej pomóc dziecku.

TERAPIA FUNKCJI POZNAWCZYCH

Skierowana do osób, które mają trudności w aspekcie m.in. pamięci, uwagi, spostrzegania lub funkcji językowych. Głównymi odbiorcami tego typu konsultacji są osoby dorosłe po udarach lub ich rodziny chcące dowiedzieć się jak mogą wspierać swoich bliskich w domu.

SZKOLENIA I WEBINARY

Po wcześniejszej konsultacji istnieje możliwość nawiązania współpracy w zakresie szkoleń lub webinarów o tematyce emocji, rozwoju osobistego oraz profilaktyki.

bottom of page